Calendar

SEPT

Sept 8th – 10th // NTX Outreach
New Hope Church | Abilene, TX

Sept 17th // First AG
Sulphur Springs, TX

Sept 23rd & 24th // New Break Church
San Diego, CA

Sept 25th – 27th // CMN Leaders Meeting
San Diego, CA

OCT

Oct 6th – 8th // Transformation Life Church
Woodridge, NJ

Oct 13th – 15th // Northpointe Church
Plano, TX

Oct 18th – 20th // CMN Launch
Dallas, TX

Oct 29th – Nov 1st // Church of Hope
Sarasota, FL

NOV

Nov 3rd – 5th // NTX Outreach
Texarkana, TX

Nov 15th – 17th // CMN Launch
Cleveland, OH

Nov 19th // Capital City
Columbus, OH